Om oss

Team Cirrusgården har framgångsrikt arbetat med ungdomar sedan 2013.

Vår främsta styrka är ungdomar med diagnoser inom NPF, ungdomar där hemförhållanden inte fungerar längre och ungdomar som inte har en fungerande skolgång.
Vi tar dock inte emot ungdomar där främsta placeringsorsaken är missbruksproblematik eller problematik kopplat till gängkriminalitet.

Våra boenden är till för killar som som befinner sig i olämpliga miljöer som inte främjar deras utveckling, eller med behov av extra stöd utifrån olika former av kombinationsproblematik. Det kan handla om psykisk ohälsa, anknytningsproblematik, självskadebeteende, riskbeteende eller anpassningssvårigheter.

Vi är duktiga på att motivera och få igång ungdomar i sysselsättning vilket ofta leder till en bra dygnsrytm och en ökad självkänsla.
Varje ungdom har två kontaktpersoner som har täta uppföljningar med ungdomens nätverk och hjälper till att planera ungdomens vardag.
Vi har ett välutvecklat samarbete med den kommunala skolan och har möjlighet att anpassa ungdomarnas skolgång för att ge dem en möjlighet att lyckas. Vissa ungdomar blandar skola med praktik och vissa har enbart praktik under en period.
Vi anser att det är mycket viktigt för ungdomens självkänsla att ha en fungerande sysselsättning och lägger därför stor vikt vid att hitta rätt praktikplats för våra ungdomar.

Vi är speciellt stolta över att många anlitar oss där tidigare boendealternativ inte fungerat. Vi ser utmaningar i att ge våra ungdomar framtidshopp och motivation till förändring där det tidigare saknats. Vi vågar tro på förändring och vet att förändringsarbete kräver tid, tålamod och engagemang.

Målgrupp: Pojkar placerade enligt SoL eller LVU

Cirrusgården Västra Mälardalen 14-18 år

Tillståndsbevis från IVO

Kontakt

Comments are closed.