Inför placering

Efter en inledande kontakt från den placerande socialtjänsten gör vi en matchning där vi bedömer om vårt boende är lämpligt med hänsyn till den unges behov. Vi välkomnar socialtjänst, vårdnadshavare och ungdom till ett studiebesök på boendet där vi visar och informerar om boendet, insatsen och hur vardagen fungerar på Cirrusgården. Inskrivning och mottagande av ungdomen planeras tillsammans med berörda parter. För att en inskrivning ska kunna ske måste det finnas ett placeringsbeslut från placerande kommun.

I samband med inskrivningen kommer verksamheten att med utgångspunkt i ungdomens vårdplan upprätta en första genomförandeplan i samråd med ungdomen och uppdragsgivaren. Det är av stor betydelse att ungdomen känner sig delaktig och kan påverka insatsen.

Läs mer

Tillståndsbevis från IVO

Kontakt

Comments are closed.