Anhöriga

Du som anhörig är en viktig del av hur väl ungdomens tid hos oss uppfattas. Dialogen med ungdomens anhöriga är en nyckelfaktor. Stor vikt läggs på att tillsammans finna bästa vägen framåt. Allt för att vi på sikt ha bästa förutsättningar för att successivt avsluta placeringen. Då förhoppningsvis med en motiverad ungdom som med nya verktyg och livskunskaper kommer till en både engagerad, stabil och trygg miljö.

Vi kan erbjuda vissa platser till ungdomar med stor beteendeproblematik. Vi arbetar med tydliga regler och ramar, veckoscheman, belöningssystem och åtgärdsprogram. Vi har möjlighet till isolerat boende med egen personal dygnet runt. Ungdomen får extra mycket individuellt stöd och täta uppföljningar.

 

Comments are closed.