Anhöriga

Du som anhörig är en viktig del av hur väl ungdomens tid hos oss uppfattas. Dialogen med ungdomens anhöriga är en nyckelfaktor. Stor vikt läggs på att tillsammans finna bästa vägen framåt. Allt för att vi på sikt ha bästa förutsättningar för att successivt avsluta placeringen. Då förhoppningsvis med en motiverad ungdom som med nya verktyg och livskunskaper kommer till en både engagerad, stabil och trygg miljö.

Vi arbetar med tydliga regler och ramar, veckoscheman, belöningssystem och åtgärdsprogram.

Comments are closed.