Arbetsmetoder

Basen i vårt arbete är det miljöterapeutiska sammanhanget där relationen mellan personal och ungdom tillmäts stor betydelse. Skapandet av den terapeutiska alliansen får mycket utrymme där ungdomens egna mål och feedback på personalens agerande blir viktiga delar i det arbetet. Som grund finns hela tiden personalens ansvar för det lågaffektiva bemötandet och reduceringen av de belastningsfaktorer som ännu inte är hanterbara. Målsättningen är i första hand att bryta vanan av aggressivitet mot sig själv eller omvärlden som allmän reaktion på stress och frustration. Genom att kartlägga och aktivt förebygga detta skapas ett andrum med möjlighet att reflektera över sig själv, sin situation och sina mål. På sikt ger det också positiva erfarenheter av att ett annat agerande ger andra reaktioner från omvärlden vilket ökar motivationen till förändring.

 

Ungdomens delaktighet i att få sätta sina egna mål och kunna påverka insatsens utformning skapar en god förutsättning att behandlingsarbetet ska lyckas. Insatserna syftar till att påverka beteende, tankar, känslor och att finna motivation till förändring. Genom ett nära samarbete med ungdomen, uppdragsgivaren och viktiga personer i ungdomens nätverk har vi möjlighet att utforma individuella genomförandeplaner och åtgärdsprogram utifrån de behov och förutsättningar som finns.

Vi arbetar med Lågaffektivt bemötande, MI och RePulse.

 

Läs mer

Om Cirrusgården

Comments are closed.