Långsiktig behandling

Vi arbetar individanpassat där ungdomen får stöd utifrån behov, resurser och intressen. Vi lägger stort fokus på uppmuntran av socialt accepterat beteende, utbildning och konsekvenstänkande för att ge barnen/ungdomarna de bästa förutsättningarna för ett bra och självständigt liv, efter placeringen.

Vi arbetar med påverkanssamtal samt relationsbyggande, i kombination med tydlighet och ett lågaffektivt bemötande. Vi arbetar samtidigt med att hjälpa till att bygga positiva kontaktnät för ungdomen utanför boendet.

Comments are closed.