Kvalitetsarbete

För oss är kvaliteten i hela vårdkedjan ett starkt fokus. Vi arbetar process- och individanpassat där den boende ungdomen får stöd utifrån egna behov, resurser och intressen. Vi jobbar med tydlig dokumentation och handlingsplaner i vårt kvalitetsarbete.

Vi lägger stort fokus på uppmuntran av socialt accepterat beteende, utbildning och konsekvenstänkande för att ge barnen/ungdomarna de bästa förutsättningarna för ett bra och självständigt liv, efter placeringen. Vi arbetar med påverkanssamtal samt relationsbyggande, i kombination med tydlighet och ett lågaffektivt bemötande, vi arbetar med att hjälpa till att bygga positiva kontaktnät för den boende utanför boendet.

Behandlingsinnehåll
Verksamheten ska erbjuda en trygg, stimulerande, utvecklande och hemlik boendemiljö. Barnet/ungdomen får stöd utifrån individuella behov, resurser och intressen.

Vi lägger stort fokus på socialt accepterat beteende, utbildning och konsekvenstänkande för att ge barnen/ungdomarna de bästa förutsättningarna för ett bra och självständigt liv.

För ungdomar med aggression- eller självskadeproblematik finns tillgång till ett små boenden om 3 eller 4 platser, anpassad inredning, hög personaltäthet och fasta rutiner.

Personal
Vår personal är trygg, stabil och vana med ungdomar med olika behov och bakgrund även de som inte mår bra. Vår personal kommer från olika bakgrunder så som skola, fältarbete för socialtjänsten, polisen, personskydd, kriminalvården, psykiatri, barnpsykolog, missbruksvård, industri m.m. Därutöver är all personal utbildade inom olika typer av konflikthantering och skonsamt självskydd.

Tillsyn
Vårt tillstånd är utfärdat av Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.
IVO utför årligen 1-2 inspektioner på varje HVB-hem.
På Cirrusgården har samtliga inspektioner sedan starten varit utan anmärkning.

Läs mer

Tillståndsbevis från IVO

Kontakt

Comments are closed.