Avskiljt boende

Vi har genom erfarenhet anpassat våra anläggningar till små och uppdelade enheter eller hus.

I dessa boenden har vi hög personaltäthet, ibland till och med en personal per ungdom. Alla ungdomar bor i enskilda rum.

Med små boenden om 3 respektive 4 platser, och med anpassad inredning, hög personaltäthet med väldigt tydliga och fasta tider och rutiner, kan vi i ett litet sammanhang skapa förtroendefulla relationer med den placerade ungdomen.

Två av husen är boende för ungdomar med aggressions- eller självskadeproblematik.

Comments are closed.