Akut placering

Vi har även möjlighet att ta emot akuta placeringar i separat boende. För ungdomar med aggression- eller självskadeproblematik finns tillgång till ett litet boende med 3 platser, anpassad inredning, hög personaltäthet och fasta rutiner.

Vi arbetar med tydliga regler och ramar, veckoscheman, belöningssystem och åtgärdsprogram. Vi har möjlighet till avskiljt boende med egen personal dygnet runt. Ungdomen får extra mycket individuellt stöd och täta uppföljningar.

Comments are closed.